före

Adjektiv

före

 1. böjningsform av för

Preposition

före

 1. (om tid) anger att något förekommer tidigare i tiden än något annat
  Vi måste äta före klockan fem.
  Före anställningen genomgår du diverse prov som sållar bort ostabila sökanden.
  Karin dog före Stig.
  Antonymer: efter
  Fraser: före detta
  Användning: En vanlig uppfattning har länge varit att "innan" endast kan användas som konjunktion, och att "före" är det enda rätta som preposition. Språkvårdare har dock släppt den regeln i samband med tidsangivelser, och accepterar t.ex. "innan jul".
 2. (om rum) anger att något befinner sig i position framför något annat: i rummet, i en följd
  Stanna före stoppskylten!
  Paragraftecken före siffra, § 7, utläses "paragraf sju", paragraftecken efter siffra, 7 §, utläses "sjunde paragrafen".
  Antonymer: efter, bakom
 3. (kvalitativt) anger att något är viktigare, mer betydelsefull än något annat: enligt en värdering, en prioritering, en rangordning
  Hon hamnar före kungen i fråga om kompetens.
  Säkerheten måste få gå före pengar!
  Antonymer: efter
 4. (i sammansättningar där -e utelämnas; för-) innan, tidigare än
  förgrädda, i förväg
Se även: för

Synonymer

innan, framför, inför

Sammansättningar

med "före-"
med "för-"
både om tid, rum och kvalitativt
 • engelska: before (en)
 • franska: avant (fr)
 • färöiska: fyri
 • kurdiska: berî (ku)
 • nederländska: voor (nl)
 • polska: przed (pl)
 • tyska: vor (de)

Konjunktion

före

 1. (finlandssvenska) innan
  2009: Du (Samma på svenska), Lasse Mellberg:
  Före jag träffade dig trodde jag mitt liv var slut.

Substantiv

före

 1. snötäckta markens eller isens lämplighet som underlag för transporter med skidor eller slädar, kanske även för biltrafik
  Marknadsdagen sistlidne fredag var i anseende till det goda föret talrikt besökt.
  Uselt före bidrog till trafikolyckor.

Sammansättningar

Se även